Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

КОНКУРС: Економско оснаживање жена из категорије једнородитељских породица

Предмет јавног конкурса је додела финансијских средстава Министарства у 2020. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена из категорије једнородитељских породица. Пројекте спроводе удружења као добровољне, невладине и недобитне организације у областима од јавног интереса.

Опредељена средстава

Средства за овај конкурс, у укупном износу од 3.000.000,00 динара, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19). Максимални износ који се може потраживати по једном предложеном пројекту је 500.000,00 РСД.

Очекивани датум почетка и реализације изабраних пројеката је од 2. јула до 2. децембра 2020. године.

Обавезну конкурсну документацију чине комплетно попуњени следећи обрасци:

  • Образац број 2 - Подаци о предлогу пројекта за који се тражи финансирање и/или суфинансирање (суфинансирање није обавезно);

Рок за подношење пријава

Заинтересована удружења, дужна су да пријаве и предлоге пројеката са целокупном траженом документацијом у штампаном облику и наснимљеном на CD-у, доставе најкасније до 27. марта 2020. године у 15:30 часова.

Информација о поништењу јавног конкурса  Министарства  за рад, запошљавање, борачка и цосијална питања за удружења НА ТЕМУ: „ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА“

Више о конкурсу погледајте на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.