Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив на обуку: Сарадња локалних самоуправа са организацијама цивилног друштва у развоју локалне заједнице (Сомбор)

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, као стручна служба Владе Републике Србије, у 2020. години наставља са активностима усмереним на јачање капацитета органа јавне управе и организација цивилног друштва у правцу изградње и унапређења дијалога и њихове међусобне сарадње.

У претходном периоду, на предлог Владе Републике Србије усвојен је сет закона којима су уведене различите обавезе органа управе које имају за циљ да подстакну веће учешће грађана и цивилног друштва у процесима одлучивања, пре свега у припреми прописа и докумената јавних политика. Наведеним законским решењима истовремено се охрабрује развој сарадње са удружењима и другим организацијама цивилног друштва које окупљају грађане око питања која су у општем интересу и представљају најактивнији део заинтересоване јавности.

Поред подстицања сарадње у процесима одлучивања, Канцеларија континуирано промовише и ради на јачању капацитета јединица локалних самоуправа и организација цивилног друштва за веће учешће у ЕУ Програму „Европа за грађане и грађанке“, за који је Канцеларија национална контакт тачка у Републици Србији.

Имајући у виду потребу да се обезбеди ефикасна примена новог правног оквира и ојачају капацитети локалних самоуправа и цивилног друштва за међусобну сарадњу у циљу развоја локалних заједница, Канцеларија организује циклус обука којима ће бити обухваћени представници оба сектора.

У складу са наведеним, позивамо Вас да узмете активно учешће на обуци која ће се одржати у Сомбору, у четвртак 27. фебруара 2020. године у Градској управи града Сомбора, зграда Жупаније, сала 108 (Трг цара Уроша 1) са почетком у 9 часова, те да своје или присуство највише два представника Ваше институције/организације потврдите најкасније до уторка, 25. фебруара на адресу sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Сама обука део је активности предвиђених Акционим планом за спровођење међународне иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2018 - 2020. године, којој је Република Србија приступила 2012. године, а која има за циљ да осигура обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе.

За све информације можете се обратити Родић Данилу (011/313-09-72, e-mail адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs) или Сањи Атанасковић Опачић (011/313-09-68, e-mail sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs).

Напомeна: Организатори нису у могућности да надокнаде путне трошкове учесника/ца.

Позивно писмо

Нацрт агенде

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.