Podrška Kancelariji

Jačanje dijaloga između Vlade Srbije i civilnog društva

Kao što Kancelarija navodi, civilni dijalog je “institucializovana komunikacija između OCD i organa vlade, suštinsko uključivanje civilnog društva u donošenje odluka, kao i razmena pogleda i mišljenja između jednakih partnera u konstruktivnom dijalogu”.

Kako još ne postoji izgrađen mehanizam za konsultacije tokom procesa donošenja politika u Srbiji, uloga resornih ministarstava i organa u ovom pogledu mora da bude definisana i priznata od strane svih zainteresovanih strana.

Prepoznavanje uloge Kancelarije u okviru “sistema” jedan je od ključnih zadataka ovog projekta. Kroz treninge i druge aktivnosti, projekat asistira Kanacelariji da poboljša svoju vidljivost i važnost u okviru Vlade, te da ojača partnerstva i dijalog između Vlade i civilnog društva kao i svoju ulogu u tom procesu.

Jedan od važnih zadataka projekta i Kancelarije je da identifikuje i uspostavi strukture i procese za širenje Kancelarijinog uticaja u Srbiji. Kroz aktivnosti koje se odvijaju van Beograda Kancelarija gradi sopstveni imidž kao sistem podrške potrebama svih slojeva građanskog društva.

Pored programa obuke za Kancelariju, projekat takođe pruža podršku u organizovanju konsultacija sa civilnim društvom koja se tiču procesa EU integracija kroz Sektorke organizacije civilnog društva (SEKO). Iako je SEKO mehanizam prvenstveno osnovan radi konsultacija u vezi sa IPA programom, SEKO mehanizam takođe služi za upoznavanje OCD u Srbiji sa poglavljima i procesom EU integracija.

Ove projektne aktivnosti će voditi Branka Anđelković, Vođa projektnog tima.

Unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva

Projektni tim pruža podršku Kancelariji u pripremi nacrta Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine. Prvi korak u ovom procesu je uspostavljanje Nacionalnog saveta za komunikaciju i podsticajno okruženje za civilno društvo. Savet će učestvovati u razvoju strategije, nadgledanju njene primene i podržati druge procese relevantne za razvoj civilnog društva u Srbiji.

Na osnovu analiza, projekat definiše mogućnosti za dalje unapređenje pravnog, finansijskog i institucionalnog okvira pogodnog za razvoj civilnog društva. Ovo uključuje poboljšanje institucionalnog okvira na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou kao i zakonske izmene na osnovu procene nedostataka u sektorskim zakonima relevantnim za organizacije civilnog društva.

Projekat pomaže i pri pripremanju Kancelarijinih godišnjih izveštaja o raspodeli budžetskih donacija iz nacionalnog i opštinskog budžeta za programske aktivnosti OCD. Godišnje istraživanje i objavljivanje informacija iz resornih ministarstava i drugih javnih institucija o finansiranju OCD je prošireno i izveštaj iz 2012. godine uključuje i informacije dobijene od strane lokalnih samouprava u Srbiji. Cilj ove aktivnosti je da se poveća transparentnost u dodeli javnih budžetskih sredstava u smislu procesa, distribucije (sektorske i teritorijalne) i rezultata (na osnovu nedavno uvedene, ali još uvek u potpunosti neprimenjene regulative).

Promocija novih izvora finansiranja za organizacije civilnog društva je preduslov njihove održivosti. Ovo uključuje promociju institucionalnih grantova, uspostavljanje Nacionalne fondacije, korporativne filantropije, socijalnog preduzetništva, transparentne javne potrošnje od strane lokalnih samouprava, kao i druge slične mere. Projekat takođe podržava Kancelariju i u ovom poduhvatu.

Ove projektne aktivnosti će voditi Branka Anđelković, Vođa projektnog tima.